KAHVE ÜRETİMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Kahvenin geleceği onun tarlaya ekiminden, fincana hoş kokusuyla dolana kadarki sürecin tüm açılardan sürdürülebilirliğine bağlıdır.

Nedir sürdürülebilirlik ?

Kısaca; kahve yetiştiren çiftçinin, kahve işçilerinin hayatlarını ekonomik ve sosyal açıdan iyileştirip geliştirerek, onlara daha iyi bir yaşam standardı sağlamak, kahve üretimi, dağıtımı ve satış sürecinde insana, çevreye ve geleceğe saygılı olarak kahvenin devamının sağlanabilmesidir.

Sürdürülebilir çiftlik, toprağa ve insana aldığından fazlasını verir. Mümkün olduğu kadar yenilenebilir kaynakları kullanarak, yenilenemez kaynakları kullanan diğerlerinden ayrılır. Sürdürülebilir tarım, aynı zamanda çevreyi koruyan önlemleri alarak kirliliği en aza indirir.

Örneğin sürdürülebilir çiftlikte ısınma okaliptüs ağaçlarını kesme yerine, kahve artıkları, yaşlı kahve ağaçları yakılarak sağlanır. Isınmada kullanılan ağaçların yerine yenileri dikilir.

Kahve kurutmada kullanılan kurutucular çevreyi kirletmeyen solar kurutuculardır.

Sürdürülebilir çiftlikte su kullanımını azaltmak için bazı tedbirler alınır. Kullanılan su arıtılarak tekrar kullanılır. Fermantasyon tanklarında kullanılan atık su göl ve nehirlere dökülmez. Toprak ile doğal olarak filtre edilerek tekrar kahve ağaçlarını sulamak için kullanılır. Bazı çok iyi çiftliklerde meyvemsi üst kabuğu yumuşatılmış kahve çekirdekleri hiç su kullanılmadan kısa bir süre fermente edilir ve sonra ayıklama makinesine gönderilir. Bu yöntem en iyi bazı Brezilya kahvelerinin sürekliliğinin sağlanmasına izin verirken, su tüketimini de azaltır.

Sürdürülebilir çiftlikte kahve ağaçlarının altına dökülen kahveler öğütülüp compost haline getirilerek, tarlayı beslemek için doğal gübre olarak kullanır. Bu tür gübrelemenin, tarlanın doğal mineral dengesini en iyi düzeyde tuttuğu ve verimi artırdığı görülmüştür.

Sürdürülebilir çiftlikte çalışanları geliştirecek eğitimler verilir. Çalışanlar için sağlık hizmeti sağlanır. Daha iyi ücret ve uygun çalışma koşulları sunulur.