SINGLE ORIGIN (TEK KÖKEN) KAHVE NEDİR?

Kahvede Single Origin ( tek köken veya tek kaynak) tanımlaması, onun belirli tek bir üreticiden, aynı hasattan veya bir ülkenin belli bir bölgesinden geldiğini ifade eder. Bazen çiftliğin, bölgenin veya varsa kooperatifin adıyla belirtilir. Bu tanım çok eskiden beri kullanılmasına karşın, yaygın olarak kullanımı 21. yüzyılın başlarından sonradır.

Single Origin kahve, tüm nüans ve karakteristikleri ile geldiği ülkenin botanik zenginliğini, toprağını, yüksekliğini ve güneşini ifade eder. İçtiği kahvenin coğrafyasının, ikliminin ve toprağının izini sürmek isteyen, kahve tutkunlarının vazgeçilmezidir.

3. nesil kahve akımı ile birlikte artan kahve kültürü, yüksek bilinç ve merak, Single Origin kahveye talebi artırmıştır. Bu talep, kahve üretiminde kalitenin artmasında çok önemli rol oynamaya başlamıştır. Üreticiler kendi çiftliklerini ön plana çıkarmak için, kooperatifler rekabet gücü elde etmek için kendi adıyla sundukları ürünleri geliştirmek ve üretim yöntemlerinde iyileştirmeler yapmak zorunda kalmışlardır. Bu durum hem üreticiyi hem de kahve tutkunlarını mükemmel tat ve sürdürülebilir yüksek kalitede ürün arayışına itmiştir.